عصر خدماتآتش نشانی | عصر خدمات

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از استقرار اورژانس در تمامی ایستگاه‌های آتش نشانی شهر تهران و پایگاه‌های مدیریت بحران خبر داد. ادامه
معاون عملیات سازمان آتش نشانی برنامه‌ها و تمهیدات سازمان آتش نشانی تهران
معاون عملیات سازمان آتش نشانی برنامه‌ها و تمهیدات سازمان آتش نشانی تهران را در استقبال از نوروز ۱۳۹۸ اعلام کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار