عصر خدماتآرام پز | عصر خدمات

یک کارشناس تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور:
یک کارشناس تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور با اشاره به انواع روش‌های طبخ و سرخ کردن مواد غذایی، نکات لازم برای حفظ ایمنی و ارزش مواد غذایی را تشریح کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار