عصر خدماتآزمون استخدامی ویژه پزشکان | عصر خدمات

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی ویژه پزشکان متخصص دانشگاه‌های علوم پزشکی از امروز سه شنبه ۲۴ دی شروع می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار