عصر خدماتآزمون تامین اجتماعی | عصر خدمات

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور:
مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: آزمون فراخوان طرح شناسایی مدیران آینده سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۸ در صبح روز جمعه ۲۷ دی ماه ۹۸ در مراکز استان‌ها برگزار می‌گردد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار