عصر خدماتآزمون تولیمو | عصر خدمات

صد و چهل و یکمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (تولیمو) به روش الکترونیکی، پنجشنبه اول اسفند ۹۸ در شهر تهران برگزار می‌شود. ادامه
سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات و تاریخ و نحوه برگزاری آزمون (الکترونیکی) زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo:E-A ۲۰۲۰) دوره ۱۳۹ را اعلام کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار