عصر خدماتآزمون جامع دانشگاه فرهنگیان | عصر خدمات

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، از اعلام نتایج آزمون جامع( اصلح) مهارت آموزان ورودی سال‌های۹۶ و۹۷ و افراد باقی‌مانده سال ۹۵ خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار