عصر خدماتآزمون سمپاد | عصر خدمات

وزیرآموزش و پرورش:
وزیرآموزش و پرورش گفت: به میزان چشمگیری تخلفات اخذ شهریه در مدارس دولتی کاهش یافته و کمیته‌های بازرسی تا آغاز سال تحصیلی به نظارت خود ادامه خواهند داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار