عصر خدماتآزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های دولتی | عصر خدمات

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران جزئیات ثبت‌نام ایثارگران در ششمین آزمون فراگیر دستگاه‌های دولتی را تشریح کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار