عصر خدماتآزمون نیروگاه های اتمی | عصر خدمات

شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه‌های اتمی با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، آزمون استخدام نیروهای قراردادی خود را در ۱۰ رشته شغلی برگزار می‌کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار