عصر خدماتآسفالت | عصر خدمات

معاون شهردار پایتخت با اشاره به اینکه شهر تهران ۱۱ میلیون متر مربع سطح دارای آسفالت دارد، گفت: سالانه ۱ دهم آن باید نوسازی شود. ادامه
شهردار قیامدشت گفت: عملیات آسفالت و بهسازی معابر و خیابان های این شهر با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون اجرا شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار