عصر خدماتآسیب‌های اجتماعی | عصر خدمات

معاون شهردار تهران عنوان کرد:
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران از تقدیم برنامه پنج‌ساله سوم شهر تهران صبح امروز (سه‌شنبه) خبر داد و افزود: این برنامه در ۹۱ ماده قانونی پیشنهادی و در سه بخش اصلی احکام، اهداف سیاست‌ها و پروژه‌های پیشنهادی در کمتر از ۲۰۰ صفحه تقدیم شورای اسلامی شهر تهران می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار