عصر خدماتآسیب های اجتماعی | عصر خدمات

رئیس شورای شهر تهران گفت: از بودجه ۱۹ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران، نزدیک به ۱۲ درصد به مسائل فرهنگی، فرهنگسراها و مراکز فرهنگی اختصاص یافته است تا با برنامه های خود به پیشگیری و مبارزه با کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر و تذکر به خانواده ها بپردازند. ادامه
وضعیت آسیب‌های اجتماعی در جمعیت دانش‌آموزی تشریح شد
وضعیت آسیب‌های اجتماعی در جمعیت دانش‌آموزی تشریح شد ادامه
رییس سازمان امور اجتماعی کشو ر خبر داد
معاون وزیر و رییس سازمان امور اجتماعی کشور با اعلام تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال، در عین حال گفت: طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تبدیل به لایحه قانونی می‌شود و به مجلس می‌رود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار