عصر خدماتآشفتگی بازار اقتصادی | عصر خدمات

ما با دیگر کشورها خیلی خیلی متفاوتیم. آنها نمی‌خرند تا ارزان شود اما ما می‌خریم تا کمیاب و گرانتر شود و این فرهنگ باید تغییر کند. ادامه
رئیس اتاق ایران مطرح کرد:
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشهد معتقد است همه مشکل اقتصاد کشور از تحریم نیست. آنچه که باید به عنوان یک هدف جدی در مقابله با تحریم‌ها دنبال شود، تثبیت شرایط است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار