عصر خدماتآشفتگی خرید لوازم خانگی | عصر خدمات

مشکلات اقتصادی؛
تولیدکنندگانی که از سیاست‌های اخیر ارزی و تجاری دولت گله دارند، معتقدند برنامه ریزی نه چندان جامع و غیرحرفه ای، از مهمترین عوامل کم اثر بودن این طرح هاست. ادامه
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی مطرح کرد:
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: فروشندگان کالایی ندارند که بفروشند، فروش کالاهای ویترین هم که وجهه خوبی ندارد. این در حالی است که واردات هم ممنوع شده است و تولیدکنندگان به تعهد خود عمل نکرده و تولید را کم کرده‌اند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار