عصر خدماتآغاز ماه مهر | عصر خدمات

مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران از آغاز به کار پویش «حق تقدم با دانش‌آموزان است» در آستانه شروع مدارس خبر داد و گفت: این پویش تلاش دارد در یک هفته با پرداختن به اولویت‌های کودکان و نوجوانان حق تقدم افراد با سنین پایین را افزایش دهد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار