عصر خدماتآلایندگی | عصر خدمات

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران:
مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران احتمال افزایش غلظت ذرات معلق و آلاینده ازن را در تهران طی امروز و فردا (۲۴ و ۲۵ مرداد ماه) پیش‌بینی کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار