عصر خدماتآماده باش پلیس | عصر خدمات

سردار رحیمی خبر داد؛
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آماده باش پلیس برای تامین امنیت ترافیکی و انتظامی مراسم‌های ایام محرم و نیز بازگشایی مدارس خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار