عصر خدماتآمار های گمرک ایران | عصر خدمات

مدیرکل اسبق صادرات گمرک گفت:‌ کم اظهاری و قاچاق کالا در بخش صادرات خیلی بعید است، چون در بخش‌های مختلف کنترل می‌شود. ادامه
بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، در ۴ ماهه نخست سال جاری توازن تجاری و میزان واردات و صادرات ایران و ترکیه شاهد تغییرات اساسی بوده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار