عصر خدماتآمریکا | عصر خدمات

ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا :
رئیس جمهوری آمریکا لایحه بودجه دفاعی سال 2019 این کشور را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. ادامه
خداحافظی آمریکا؛
به گفته پایگاه آماری صندوق بین المللی پول، تا چهار سال دیگر چین نخستین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود و ایران نیز با سه پله صعود در رده پانزدهم بزرگ ترین اقتصادهای جهان قرار خواهد گرفت. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار