عصر خدماتآموزش تخصصی پزشکی | عصر خدمات

توسط اتاق همکاری‌های علمی ایران-فرانسه؛
اتاق همکاری‌های علمی پزشکی و دانشگاهی ایران-فرانسه مستقر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امکان شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی پزشکی و داروسازی DFMSA و DFMS را برای رزیدنت‌ها و متخصصان ایرانی در کشور فرانسه فراهم کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار