عصر خدماتآموزش مهارت های شغلی | عصر خدمات

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: طرح ارتقای ساختار سازمانی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها برای ارتقای بیشتر امنیت و آرامش و توان ارائه خدمات انتظامی مطلوب در دستور کار است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار