عصر خدماتآنژیوکت | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران:
مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران از راه‌اندازی مجدد خط تولید آنژیوکت بومی در هلال احمر با ظرفیت تولید سالانه شش میلیون عدد آنژیوکت خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار