عصر خدماتآیت‌الله سید احمد خاتمی | عصر خدمات

در آستانه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان؛
نشست خبری آیت‌الله سید احمد خاتمی سخنگوی مجلس خبرگان رهبری، روز دوشنبه (۵ شهریور) برگزار می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار