عصر خدماتائمه جمعه | عصر خدمات

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی:
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی به ائمه جمعه توصیه کرد نماد وحدت و محور روشنگری جامعه باشند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار