عصر خدماتاتاق بازرگانی | عصر خدمات

هیات‏ مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به مناسبت انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی بیانیه ای صادر کرد. ادامه
نایب رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد
انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در حالی روز شنبه یازدهم اسفند برگزار خواهد شد. ادامه
رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد؛
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار