عصر خدماتاتاق بازی | عصر خدمات

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: با راه اندازی ۱۱ اتاق بازی در سال ۹۷ و ۱۱ اتاق بازی دیگر در سال ۹۸ تمامی ۲۱ مدرسه ویژه نابینایان در کشور دارای اتاق بازی شده اند و برای تجهیز هر یک از این اتاق های بازی ۱۰۰ میلیون ریال از طرف سازمان اموزش و پرورش استثنایی اختصاص یافته است. ادامه
مشاور وزیر آموزش و پرورش درامور فرهنگی با بیان اینکه در بهمن ماه جرقه طرح بازی و یادگیری زده می‌شود اظهار کرد: متاسفانه ما بزرگترها معنی بازی را کمتر می‌دانیم و ناآگاهانه این حق را هم از فرزندانمان می گیریم، باید این فرصت را غنیمت بدانیم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار