عصر خدماتاتباع بیگانه | عصر خدمات

یک مسئول خبر داد:
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: مقرر است مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان به منظور تحصیل دانش‌آموزان اتباع خارجی در بیرجند احداث شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار