عصر خدماتاتحادیه اروپا | عصر خدمات

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در نیوزیلند اعلام کرد: تجارت جامعه بین الملل با ایران برای حفظ توافق جامع قدرت های هسته ای جهان با این کشور (برجام) امری ضروری است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار