عصر خدماتاتش نشانی | عصر خدمات

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: سازمان آتش نشانی شهر تهران برای رفع آب‌گرفتگی‌ها و تخلیه آب از منازل و نقاط مختلف با استفاده از انواع و اقسام پمپ‌های آب‌کش آمادگی کامل دارد. ادامه
عضو شورای شهر تهران پیشنهاد داد که موزه آتش‌نشانی با همکاری وزارت کشور ایجاد شود. ادامه
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز با حضور ۵ هزار آتش نشان، در کمتر از ۵ دقیقه آتش‌نشانان‌ به محل حریق می رسند و فکر می کنم شهروندان راضی باشند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار