عصر خدماتاتوبوس‌های دوکابینی | عصر خدمات

با حضور شهردار تهران صورت گرفت
شهردار تهران صبح امروز از ۱۳ دستگاه اتوبوس دوکابین که از محل عوارض طرح ترافیک خریداری شده رونمایی کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار