عصر خدماتاتوبوس دوکابین | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داد
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از خرید ۱۳ دستگاه اتوبوس دوکابین خبر داد و گفت: این اتوبوس‌ها تا آخر دی ماه وارد خطوط می‌شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار