عصر خدماتاثرانگشت | عصر خدمات

گزارش‌ها حاکی است که کاربران در ماه‌های آینده احتمالا قادر خواهند بود از طریق اثرانگشت خود وارد برخی از سرویس‌های گوگل شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار