عصر خدماتاثر انگشت | عصر خدمات

یک مسوول نظام بانکی با اشاره به گسترش پرداخت‌های مبتنی بر تلفن همراه و اثرانگشت بجای کارت بانکی، گفت: در صورت افزایش کارمزد بانکی، میزان استفاده از پرداخت با تلفن همراه به دلیل هزینه کمتر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار