عصر خدماتاجرای آزمایشی سامانه | عصر خدمات

سامانه مدیریت ریسک در حالی از فردا (سه‌شنبه) در بورس به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌شود که در این مرحله صرفا صحت اطلاعات ارسالی و عملکرد سامانه مورد آزمایش و کنترل قرار گرفته و هیچگونه رد یا تایید سفارشی بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه اعمال نمی‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار