عصر خدماتاجرای طرح دادرسی الکترونیکی | عصر خدمات

رئیس پلیس پیشگیری ناجا مطرح کرد
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به کارکرد‌های فناوری‌های نوین درکلانتری‌ها گفت: فناوری‌های نوین ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی مراکز انتظامی برای کاهش هزینه مادی، معنوی و افزایش رضایتمندی مردم است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار