عصر خدماتاحتکارکنندگان | عصر خدمات

آیت‌الله مکارم‌شیرازی مطرح کرد؛
آیت‌الله مکارم‌شیرازی گفت: مسئولین محترم بدانند این روز‌ها در هر جلسه‌ای می‌نشینیم، سخن از گرانی است؛ بحث روز مردم، گرانی است؛ کاش گرانی ۲۰ درصد و ۵۰ درصد بود؛ امروز گرانی ۱۰۰ درصد و ۲۰۰ درصد داریم و حقوق بگیران، کارمندان و کارگران ما بیچاره شده‌اند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار