عصر خدماتاحداث ایستگاه های برق | عصر خدمات

صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت‌های اقتصادی ایران برای افزایش تجارت خارجی محسوب می‌شود؛ احداث سد، تونل انتقال آب، نیروگاه، ایستگاه‌های برق فشار قوی بخشی در کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای آمریکای لاتین، از جمله فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار