عصر خدماتاحداث بیمارستان | عصر خدمات

کمیسیون ماده پنج شهر تهران با احداث یک بیمارستان جامع فوق تخصصی کلیه در منطقه دو موافقت کرد. ادامه
معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد
قاسم جان بابایی گفت: ۴۰ بیمارستان جدید تا پایان سال در کشور افتتاح می شود. ادامه
فرماندار تهران از احداث سه بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در غرب، شرق و جنوب شهر تهران خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار