عصر خدماتاحداث پایانه های صادارتی قارچ خوراکی | عصر خدمات

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی گفت: احداث پایانه‌های های صادراتی قارچ خوراکی در شهرستان شهریار به منظور تسهیل در توزیع و دسترسی آسان مشتریان به این محصول امسال کلید می‌خورد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار