عصر خدماتاحداث پردیس‌های سینمایی امید | عصر خدمات

جانشین رییس سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور آخرین وضعیت احداث پردیس‌های سینمایی امید با مشارکت شهرداری‌ها و در راستای بر قراری عدالت فرهنگی در ۱۱ شهر فاقد سینما را اعلام کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار