عصر خدماتاختلالات بینایی و شنوایی ارثی | عصر خدمات

رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت ضمن تشریح برنامه ژنتیک اجتماعی این وزارتخانه، از هدف‌گذاری انجام‌شده برای غربالگری بیماری‌های شایع و همچنین نادر ژنتیکی و ارثی خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار