عصر خدماتاختلال در آنتن دهی | عصر خدمات

حدود ۲۰ سال از زمانی که اولین ایستگاه مترو بازگشایی شد، می گذرد و در طول این مدت مترو تهران فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذرانده است از بحران پله برقی، تعطیلی ایستگاه بدلیل نقص فنی،کمبود قطار، جاری شدن سیل در مترو تا رکوردزنی در جابجایی و... اما هر بار توانست با پشت سر گذاشتن این مشکلات بیشتر قد بکشد و رشد کند و حالا جوانی بیست ساله است که کوله باری از تجارب تلخ و شیرین را در دل دارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار