عصر خدماتاخذ تسهیلات اشتغال روستایی | عصر خدمات

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون ۴۸۰۰ تعاونی در طرح اشتغال روستایی ثبت‌نام کرده و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های تعاونی‌ پرداخت شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار