عصر خدماتاداره اوقاف | عصر خدمات

رئیس اداره اوقاف آستارا با اشاره به استقبال از ۱۷هزار زائر خارجی حسینی در مرز زمینی آستارا، گفت: خیران ۱۰۴میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی به موکب امامزادگان قاسم و ابراهیم آستارا کردند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار