عصر خدماتادوات کشاورزی | عصر خدمات

بزرگترین گردهمایی بخش کشاورزی برای ارائه دستاوردهای بخش کشاورزی با عنوان دومین‌ نمایشگاه بین المللی صنایع تبدیلی، تکمیلی، فناوری‌های پیشرفته غذایی و صادرات کشاورزی با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط بخش خصوصی ۷ تا ۹ بهمن برگزار می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار