عصر خدماتارائه تسهیلات به مددجویان | عصر خدمات

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی (ره):
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه 50 میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد به مددجویان تحت پوشش واجد شرایط دارای طرح های اشتغالزایی خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار