عصر خدماتارائه خدمات به زائران حج | عصر خدمات

مسئول تغذیه و تدارکات حج تمتع ۹۸ از تدارک ۳۲ تریلر آب اشامیدنی و انتقال آن به سرزمین‌های عرفات و منا خبر داد و گفت: این آب آشامیدنی امسال بر خلاف سال‌های گذشته به صورت یکجا به عرفات و منا منتقل و درزیرچادر‌های ایرانی نگهداری می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار