عصر خدماتارائه خدمات دندانپزشکی به سیل زدگان | عصر خدمات

رئیس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت:
سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه میزان افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار تومان نقد است گفت: سال ۹۸ مبلغ ۱۷هزار میلیارد تومان بابت افزایش دستمزدها متحمل هزینه شدیم که البته سازوکارها آماده‌اند تا بعد از تصویب در هیئت دولت آن را اجرا کنیم. ادامه
رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت اعلام کرد
رئیس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت از ارائه 10 هزار خدمت بهداشت دهان و دندان و توزیع 20 هزار مسواک و خمیردندان در مناطق آسیب دیده از سیل و سیل زدگان خبر داد. ادامه
بهروز سجودیahtخودروکارعصر تشکلصنعت کار