عصر خدماتارائه خدمات نوروزی | عصر خدمات

بخشنامه نوروزی وزیر کشور به استانداران؛
سخنگوی وزارت کشور از بخشنامه نوروزی وزیر کشور به استانداران در ۲۳ بند خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال جدید قرار داریم وزیر کشور در بخشنامه‌ای از استانداران خواسته است به منظور ایجاد و توسعه شور و نشاط اجتماعی به ویژه در ایام نوروز تکالیف مندرج در این بخشنامه را با همکاری سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها انجام دهند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار