عصر خدماتارائه خدمات پزشکی به زائران | عصر خدمات

رئیس سازمان حج و زیارت:
رییس سازمان حج و زیارت به زائران حج تمتع توصیه کرد: با توجه به محدودیت زمانی، از فرصت معنوی این سفر و حضور معنوی در مدینه و مکه مکرمه حداکثر بهره را برده و وقت خود را به خرید و حضور در بازارها نگذرانند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار